cas 3: pont sobre implants

Acudeix a la consulta una pacient que ens comenta que no pot menjar degut a la pèrdua de dents que te tant a nivell superior com inferior.
A la part superior, tal i com es pot veure a la RX, la pacient presenta peces dentals amb caries i amb imposibilitat de rehabilitar, degut al deteriorament.
A la part inferior te absència de les peces dentals posteriors.
 
Tant a la part superior com inferior li plantejarem la col.locació d'implants i ponts sobre d'aquest per a rehabilitar. En el cas de la part superior el primer que haurem de fer és l'extracció de les peces dentals i col.locació dels implants al mateix moment. A la part inferior col.locació directa dels implants.
 
 

Un cop col.locats els implants s'ha d'esperar uns mesos abans de poder col.locar les corones per a substituir les dents.

Les corones sobre els implants les fem utilitzant el sistema CAD CAM (disseny realitzat amb ordenador i fabricat amb sistema de fresat 3D), i aprofitarem la col.locació estrategica dels implants per poder substituir alguna dent de més utilitzant un tipus de corones en forma de pont com podeu observar en les fotografies.

                

                                                                                             Fotos corones pontiques abans de la col.locació