IMPLANTS DENTALS

Quan perdem dents poden quedar afectades altres estructures com l’os i la geniva. La restauració dental mitjançant implants necessita amb freqüència una aproximació multidisplicinària que permet restaurar de manera satisfactòria no només les peces perdudes sinó també els teixits que les envolten

L’implant dental esta format per dues parts, l’arrel, que està feta de titani i és la part que s’uneix a l’os mitjançant un procés anomenat osteointegració, i la corona, que un cop col·locat l’implant i esperat el temps necessari es prepara, la corona o funda dental, esta feta de metall-ceràmica.

Els implants dentals es poden utilitzar tant per substituir una dent com varies, un dels avantatges d’aquest tractament és que en la gran majoria dels casos les dents que s’han de substituir per implants tenen un aspecte totalment natural i no es nota a simple vista. Al solucionar el problema que comporta la falta de la dent, es millora la funció de masticació de la boca a més a més de l’estètica i s’evitaran futurs problemes, com dolors articulars i les càries (al produir-se apinyament de la resta de dents, que es mouen buscant l’ós).

La PRÒTESI DENTAL FIXA es realitza mitjançant la col·locació prèvia d’implants que es fixen a l’os dels maxil·lars i sobre els que posteriorment s’atornilla o es fixa la nova dentadura, recuperant tota la funcionalitat d’una dentadura normal.

  • DENTS EN UNA SESSIÓ
  • Abans, amb els protocols inicials, el període transcorregut entre la instal·lació de l’implant i la col·locació de la corona oscil·lava entre 5-8 mesos. La implantològia moderna ha desenvolupat noves superfícies i dissenys d’implants que permeten reduir el temps de cicatrització a una mitjana de dos mesos.
  • Tanmateix, hi ha casos en els quals la qualitat de l’os sobre el qual s’ha d’instal·lar d’implant permet realitzar simultàniament la col·locació de l’implant i de la corona provisional. És el concepte de dents en una sessió. L’estudi clínic i radiològic realitzat al nostre centre permet decidir en quins casos es podrà aplicar aquest protocol.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

  • Per què implants?

Quan es perd una dent, l’os on s’allotja inicia un procés de desaparició gradual. La col·locació precoç de l’implant interromp el procés de reabsorció d’os.

  • I si no tinc os?

Per sort, la matança o absència d’os ja no és un inconvenient per a la col·locació d’implants. Les tècniques de la cirurgia maxil·lofacial permeten regenerar i reposar os a les zones on en falti, per permetre la col·locació d’implants en qualsevol situació.

  • Quina és la diferència amb les solucions clàssiques?

Les solucions d’abans davant de la pèrdua de dents (potns, aparells removibles...) tenen l’inconvenient que no interromp la pèrdua d’os associada a la pèrdua de la dent i, a més, s’han d’aguantar amb d’atres dents que acaben patint un excés de càrrega.

  • Quants implants necessito?

Normalment cada dent que s’ha perdut ha de ser substituïda per un implant, però en algunes zones de la boca on les dents reben menys càrrega i pressió es pot reduir el nombre d’implants.

  • Fa mal?

Les intervencions d’implants no fan mal perquè és fan amb anestèsia local. Després de la intervenció donem una pauta antibiòtica i antiinflamatòria que li permetrà fer vida normal.

  • Com s’ha de tenir cura dels implants?

Els manteniments dels implants és similar al de les altres dents. Un cop col·locats, necessita la higiene diària normal per part del pacient i la revisió un cop a l’any per part del personal del nostre equip.